Членство

За да станете наш член потребно е да ја пополните апликацијата, што е испратена заедно со овој маил и да уплатите 100 денари на нашата жиро сметка, која се наоѓа на апликационион формулар. Кога ќе ги завршите овие работи можете да ја доставите вашата апликација кај нас во канцеларија, или да ја испратите електронски на email адресата на Здружението. Кога веќе ќе станете член вие можете да ги уживате поволностите на членството:

 
  1. Учество на семинари и конференции, организирани од Здружението за кривично право и криминологија на Македонија
  2. Вклучување во изработка на анализи и научно-истражувачки проекти
  3. Можност за објавување на вашите ставови и мислења во Македонската ревија за казнено право и криминологија
Пристапница за членство: Upload/Editor_Upload//Pristapnicа za clenstvo.doc
 
Ви благодариме за вашиот интерес, доколку сеуште имате прашања не се двоумете да ги поставите
 
Со почит
 
Тимот на ЗКПКРМ

 

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET