Објавени публикации

Органи на Ревијата за казнено право и криминологија

Здружението за кривично право и криминологија ја издава Ревијата за казнено право и криминологија. 

Главен и одговорен уредник на Ревијата
Акад. Владо Камбовски
 
Секретар на Ревијата
Проф. д-р Александра Груевска - Дракулевски
 
Издавачки совет на Ревијата           

Проф. д-р Љупчо Арнаудовски, Акад. Владо Камбовски, проф. д-р Методија Каневчев, проф. д-р Гордан Калајџиев, проф. д-р Никола Тупанчески, Љубомир Михајловски (АКРМ), проф. д-р Исмаил Зендели, проф. д-р Беса Арифи (ЈИЕ), проф. д-р Оливер Бачановиќ (Факултет за безбедност), Мери Тромбева (ВЈО Битола), Маја Денковска (Oсновен суд Куманово), Никола Прокопенко (Министерство за правда), проф. д-р Татјана Велковска (ФОН), Наум Пановски (Јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција), м-р Фатиме Фетаи (ОЈО Скопје)

  
Меѓународен уредувачки одбор на Ревијата

Акад. Владо Камбовски, проф. д-р Гордана Лажетиќ, проф. д-р Гордан Калајџиев, проф. д-р Никола Тупанчески, проф. д-р Александра Груевска – Дракулевски, Проф. д-р Александра Деановска Трендафилова, проф. д-р Бобан Мисовски, Проф. д-р Дивна Илиќ Димоски, Проф. д-р Лазар Нанев, Д-р Елена Мујоска – Трпевска, Доц. Д-р Олга Кошевалиска, Доц. д-р Никола Мицковски

Проф. д-р Давор Деренчиновиќ, проф. д-р Злата Ѓурѓевиќ, проф. д-р Анте Новокмет (Хрватска), Проф. д-р Вид Јакулин, Проф. д-р Звонко Фишер (Словенија), проф. д-р Хајрија Сјиерчич – Чолиќ, проф. д-р Миодраг Симовиќ (БиХ), проф. д-р Милан Шкулиќ, проф. д-р Саша Кнежевиќ, проф. д-р Срето Ного (Србија), Prof. d-r Michael Kilchling (Германија, Max-Planck Institute - Freiburg), Prof. d-r Andra-Roxana Trandafir (Романија),  Prof. d-r Marcelo F. Aebi (Швајцарија), Prof. d-r John Winterdyk (Канада), Prof. d-r Andre Klip (Холандија, Maastricht University), Prof. d-r AdemSözüer, dr. Tuba Topcuoglu, (Истанбул, Турција), Prof. d-r AltinShegani (Албанија), проф. Гергана Маринова, Институт за правото при БАН (Бугарија)

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET