Објавени публикации

Органи на Ревијата за казнено право и криминологија

Здружението за кривично право и криминологија ја издава Ревијата за казнено право и криминологија. 

Главен и одговорен уредник на Ревијата
Акад. Владо Камбовски
 
Секретар на Ревијата
Проф. д-р Александра Груевска - Дракулевски
 
Издавачки совет на Ревијата           
Проф. д-р Љупчо Арнаудовски,
Акад. Владо Камбовски,
проф. д-р Методија Каневчев,
проф. д-р Гордан Калајџиев,
проф. д-р Никола Тупанчески,
Дељо Кадиев,
проф. д-р Исмаил Зендели,
проф. д-р Беса Арифи,
проф. д-р Оливер Бачановиќ,
Маја Денковска,
Никола Прокопенко,
проф. д-р Татјана Велковска
Трајче Пеливанов,
м-р Фатиме Фетаи
  
Меѓународен уредувачки одбор на Ревијата
Акад. Владо Камбовски,
проф. д-р Гордана Лажетиќ,
проф. д-р Гордан Калајџиев,
проф. д-р Никола Тупанчески,
проф. д-р Александра Груевска – Дракулевски,
проф. д-р Александра Деановска Трендафилова,
проф. д-р Бобан Мисовски,
проф. д-р Дивна Илиќ Димоски,
проф. д-р Лазар Нанев,
доц. д-р Елена Мујоска – Трпевска,
проф. д-р Олга Кошевалиска,
проф. д-р Давор Деренчиновиќ, проф. д-р Злата Ѓурѓевиќ, проф. д-р Анте Новокмет (Хрватска),
проф. д-р Вид Јакулин, проф. д-р Звонко Фишер (Словенија),
проф. д-р Хајрија Сјиерчич – Чолиќ, проф. д-р Миодраг Симовиќ (БиХ),
проф. д-р Милан Шкулиќ, проф. д-р Ѓорѓе Игњатовиќ, проф. д-р Саша Кнежевиќ, проф. д-р Срето Ного, (Србија), 
Prof. d-r Michael Kilchling (Германија, Max-Planck Institute - Freiburg),
Prof. d-r Andra-Roxana Trandafir (Романија), 
Prof. d-r Marcelo F. Aebi (Швајцарија), 
Prof. d-r John Winterdyk (Канада), 
Prof. d-r Andre Klip (Холандија, Maastricht University), 
Prof. d-r Ragib Halili (Косово),
Prof. d-r Adem Sözüer, dr. Tuba Topcuoglu, (Истанбул, Турција), 
Prof. d-r Altin Shegani (Албанија)

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET