Здружението за кривично право и криминологија на Македонија е невладина, непартиска и непрофитна организација формирана со слободно здружување на теоретичари и практичари вработени на правните факултети во државата и странство, Факултет за безбедност, Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, во Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ и други сродни научни и научно истражувачки институции, судовите, јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители, Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи, Адвокатската комора, Народен правобранител, како и на лица, кои слободно и доброволно се здружиле за да работат на унапредување на теоријата и практиката од областа на казненото право и криминологијата.

За нас

За здружението

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија е невладина, непрофитна и професионална организација, чии членови се еминентни личности од академската, правната и судската сфера.

Објавени публикации

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Здружението е невладина, непрофитна организација која своите права, должности и одговорности ги остварува согласно со Уставот, законите и Статутот

Казнено право

Унапредување на теоријата и практиката од областа на казненото право и криминологијата.

Реформи

Здружението поттикнува реформи во доменот на правосудството.

Списание

Издава свое списание и по потреба разни други видови публикации.

Соработка

Соработка со други здруженија во земјава и странство.

Станете наш член

Последни Новости

09 фев 2024

Стручна расправа за Предложените измени и дополнувања на Законот за рестриктивни мерки во контекст на казненото законодавство

На стручната расправа се дискутираше во однос на ефектите и импликациите од предложените измени. Учество земаа претставници од академската заедница, МВР, Управата за финансиско разузнавање, Управата за финансиска полиција, Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, Мисијата на ОБСЕ во Скопје, судии и адвокати.

04 дек 2023

Конференција за примената на Закон за кривичната постапка: 10 години предности и предизвици

На 4 и 5 декември се одржа Конференција по повод 10 години од примената на ЗКП со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје и на Амбасадата на САД во Северна Македонија. Конференцијата беше во организација на ЗКПКМ заедно со Здружението на судиите и Здружението на јавните обвинители.

31 окт 2023

ГЛОБАЛЕН САМИТ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ПРАВОСУДСТВОТО – ОХРИД 2023

Темата на Глобалниот Самит беше Зајакнување на правосудството - Современи текови во дигитализација на Правосудството во ЕУ, Поглавје 23

Македонска ревија за казнено право и криминологија

Најнови публикации

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET