Органи на ЗКПКМ

Претседател на Здружението

            Проф. д-р Гордана Лажетиќ
 
Потпретседател на Здружението
            Проф. д-р Дивна Илиќ Димоски
 
Извршен одбор на Здружението
1.    проф. д-р Гордана Лажетиќ - претседател
2.    Акад. Владо Камбовски
3.    проф. д-р Никола Тупанчески
4.    проф. д-р Лазар Нанев, судија
5.    м-р Фатиме Фетаи, јавен обвинител
6.    проф. д-р Олга Кошевалиска
7.    доц. д-р Елена Мујоска - Трпевска
8.    проф. д-р Африм Османи
9.   Снежана Петровиќ Арсовска 
 
Надзорен одбор
1. Проф. д-р Гордан Калајџиев- претседател
2. Проф. д-р Трпе Стојановски
3. Проф. д-р Наташа Габер – Дамјановска
4.  М-р Ненад Савевски
5. Проф. д-р Бобан Мисовски
6. Цветанка Периќ
7. Лидија Неделкова
8. Лорета Ѓорѓиева
9.  Александар Гоџо
10.  Доц. д-р Блерта Арифи
11. Проф. д-р Беса Арифи
12. Проф. д-р Оливер Бачановиќ
13. Проф. д-р Весна Стефановска

 

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET