Органи на ЗКПКМ

Претседател на Здружението

            Проф. д-р Гордана Лажетиќ
 
Потпретседател на Здружението
            Проф. д-р Дивна Илиќ Димоски
 
Извршен одбор на Здружението

1.    проф. д-р Гордана Лажетиќ - претседател

2.    Акад. Владо Камбовски

3.    проф. д-р Никола Тупанчески

4.    проф. д-р Лазар Нанев, судија Кавадарци

5.    проф. д-р Тодор Витларов, ВЈО Штип

6.    Зоран Димитриевски, судија АС Скопје

7.    доц. д-р Елена Мујоска - Трпевска

8.    Сашо Јанев (АКРМ)

9.    Снежана Петровиќ (МВР)

 
Надзорен одбор

1.    Проф. д-р Гордан Калајџиев- претседател

2.    Проф. д-р Трпе Стојановски

3.    Проф. д-р Наташа Габер – Дамјановска (ИСППИ, Академија за судии и јавни обвинители)

4.    м-р Ненад Савевски (Основен суд Скопје 1)

5.    Цветанка Периќ (АС Скопје)

6.    Лидија Неделкова (ВСРSМ)

7.    Иџет Мемети (Народен правобранител)

8.    Доц. д-р Блерта Арифи (ЈИЕ)

9.    Проф. д-р фрим Османи (Државен универзитет Тетово)

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET