Органи на ЗКПКМ

Претседател на Здружението

            Проф. д-р Гордана Лажетиќ
 
Потпретседател на Здружението
            Проф. д-р Дивна Илиќ Димоски
 
Извршен одбор на Здружението

1.    проф. д-р Гордана Лажетиќ - претседател

2.    Акад. Владо Камбовски

3.    проф. д-р Никола Тупанчески

4.    проф. д-р Лазар Нанев, судија Кавадарци

5.    проф. д-р Тодор Витларов, ВЈО Штип

6.    Зоран Димитриевски, судија АС Скопје

7.    Д-р Елена Мујоска - Трпевска

8.    Сашо Јанев (АКРМ)

9.    Снежана Петровиќ (МВР)

 
Надзорен одбор

1.    Проф. д-р Гордан Калајџиев- претседател

2.    Проф. д-р Трпе Стојановски

3.    Проф. д-р Наташа Габер – Дамјановска (ИСППИ, Академија за судии и јавни обвинители)

4.    Ненад Савевски (Основен суд Скопје 1)

5.    Цветанка Периќ (АС Скопје)

6.    Лидија Неделкова (ВСРМ)

7.    Иџет Мемети (Народен правобранител)

8.    Блерта Арифи (ЈИЕ)

9.    Африм Османи (Државен универзитет Тетово)

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET