Новости

16 дек 2019

Членство во Советодавна група

Здружението за кривично право и криминологија е дел од Советодавната група во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ што го имплементираат Институтот за човекови права и Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Здружението на судии и Здружението на судска администрација.

06 дек 2019

Улогата на правните професии во отварањето на Поглавјата 23 и 24 од Европското acquis

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија одржа стручна расправа на којашто се дискутираше за улогата на правните професии во процесот на отварање на Поглавјата 23 и 24 од Европското acquis, што не' очекува како предизвик, интер-ресорска соработка во овој сегмент, како и идентификување на областите/активностите каде што ќе биде потребна заедничка експертиза.

26 ное 2019

Работилница на тема: Искуствата и практични аспекти на финансиските истраги и примената на мерката конфискација на имот и имотна корист

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија во соработка со Центарот за стратегиски истражувања во МАНУ и Амбасадата на САД, во хотелот Хилтон во Скопје, на 26.11.2019 година (вторник) организираше еднодневна работилиница посветена на Искуствата и практични аспекти на финансиските истраги и примената на мерката конфискација на имот и имотна корист.

11 мар 2017

ОТВОРЕНИ ПРАШАЊА ЗА ДОКАЗИТЕ И ДОКАЖУВАЊЕТО ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, во соработка со Центарот за стратешки истражување при МАНУ и Амбасадата на САД во Република Македонија на 10.03.2017 година во х. Арка – Скопје,

31 јан 2017

Ново издание

Уредувачкиот одбор на Македонската ревија за казнено право и криинологија, ги заврши сите рецензии и дополнителни подготовки на доставени трудови за објава во новиот број од Ревијата бр.1/2017 година

29 дек 2016

Научна и стручна расправа

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, во соработка со Центарот за стратешки истражувања на МАНУ и Амбасадата на САД во Република Македонија ќе организираат научна и стручна расправа

25 ное 2016

Годишно советување 2016 година

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија (ЗКПКМ) во соработка со Здружение на судии на Република Македонија (ЗСРМ) и IRZ – Германската фондација за меѓународна правна соработка, на 23.11.2016 година во хотел Арка, Скопје одржаа научна и стручна расправа на тема „Судско одмерување на казните и практична примена на алтернативните мерки во македонското законодавство“.

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET