Новости

27 јул 2020

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија дел од партнерите во проект посветен на Превенција на детско престапништво

Македонското пенолошко друштво, заедно со партнерски организации, меѓу кои и Здружението за кривично право и криминологија, доби Акциски грант од програмата Цивика Мобилитас.

15 јун 2020

Практични и етички упатства за употреба на судиите од социјалните медиуми: Да објавувате или не?

Одржана online работилница со поддршка на Американската амбасада во Скопје со следнава агенда

22 мај 2020

Практични упатства за користење социјални медиуми од страна на судиите: Централна и Источна Европа

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, во соработка со CEELI Институтот од Прага, го подготвија објавувањето на македонски јазик на документот: „Практични упатства за користење социјални медиуми од страна на судиите: Централна и Источна Европа“. Во тимот што го подготвуваше преводот и техничкото подготвување на документот беа вклучени: проф. д-р Наташа Габер – Дамјановска, Директорка на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, проф. д-р Гордана Лажетиќ, Претседателка на Здружението за кривично право и криминлогија на Македонија, вон. проф. д-р Лазар Нанев, Претседател на Основен суд Кавадарци и Лидија Неделкова, Судија на Врховниот суд на РСМ.

11 фев 2020

проф. д-р Трпе Стојановски номиниран за надворешен член во Нaроден правобранител – механизам за граѓанска контрола

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија го номинираше проф. д-р Трпе Стојановски за надворешен член во Народен правобранител - механизам за граѓанска контрола.

04 фев 2020

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија стана дел од Правничката истражувачка мрежа – ПИМ

На 04.02.2020 година беше основана Правничката истражувачка мрежа – ПИМ во којашто учествувааат четири граѓански организации: Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, Советот за превентива против малолетничката деликвенција, Македонското пенолошко друштво и Здружението за правно образование и унапредување на правната наука и практика ЈУС ЕТ ЈУВЕНТУС.

23 дек 2019

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија стана дел од Народен правобранител - механизам за граѓанска контрола

Со одлука на Собранието на Република Северна Македонија, Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, заедно со уште две граѓански организации, стана дел од Народен правобранител - механизам за граѓанска контрола.

16 дек 2019

Членство во Советодавна група

Здружението за кривично право и криминологија е дел од Советодавната група во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ што го имплементираат Институтот за човекови права и Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Здружението на судии и Здружението на судска администрација.

06 дек 2019

Улогата на правните професии во отварањето на Поглавјата 23 и 24 од Европското acquis

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија одржа стручна расправа на којашто се дискутираше за улогата на правните професии во процесот на отварање на Поглавјата 23 и 24 од Европското acquis, што не' очекува како предизвик, интер-ресорска соработка во овој сегмент, како и идентификување на областите/активностите каде што ќе биде потребна заедничка експертиза.

26 ное 2019

Работилница на тема: Искуствата и практични аспекти на финансиските истраги и примената на мерката конфискација на имот и имотна корист

Eднодневна работилиница посветена на Искуствата и практични аспекти на финансиските истраги и примената на мерката конфискација на имот и имотна корист.

16 окт 2019

Акад. Владо Камбовски прогласен за Почесен претседател на Здружението за кривично право и криминологија на Македонија

На состанокот на Извршниот одбор на Здружението, одржан на 16.10.2019 година беше донесена одлука Акад. Владо Камбовски, да биде прогласен за Почесен претседател на Здружението во знак на признание за неговото долгогодшно залагање и посветеност за промоција и поддршка за успешно остварување на целите на Здружението.

16 сеп 2019

Членство во Мрежата на академски здруженија посветени на проучување на европското кривично право - и заштита на финансиските интереси на ЕУ (OLAF FMB PIF NETWORK)

На состанокот на Мрежата што е поддржана од OLAF во Брисел, во септември 2019 година, Здружението за кривично право и криминологија на Македонија стана единствена членка на Мрежата од држава што не е членка на ЕУ. Мрежата е препознатлива и по списанието што го издава - Еucrim journal (https://eucrim.eu/)

11 мар 2017

ОТВОРЕНИ ПРАШАЊА ЗА ДОКАЗИТЕ И ДОКАЖУВАЊЕТО ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, во соработка со Центарот за стратешки истражување при МАНУ и Амбасадата на САД во Република Македонија на 10.03.2017 година во х. Арка – Скопје,

31 јан 2017

Ново издание

Уредувачкиот одбор на Македонската ревија за казнено право и криинологија, ги заврши сите рецензии и дополнителни подготовки на доставени трудови за објава во новиот број од Ревијата бр.1/2017 година

29 дек 2016

Научна и стручна расправа

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, во соработка со Центарот за стратешки истражувања на МАНУ и Амбасадата на САД во Република Македонија ќе организираат научна и стручна расправа

25 ное 2016

Годишно советување 2016 година

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија (ЗКПКМ) во соработка со Здружение на судии на Република Македонија (ЗСРМ) и IRZ – Германската фондација за меѓународна правна соработка, на 23.11.2016 година во хотел Арка, Скопје одржаа научна и стручна расправа на тема „Судско одмерување на казните и практична примена на алтернативните мерки во македонското законодавство“.

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET