Избор на претседател, потпретседател и органи на ЗКПКМ и органи на МРКК

 

На седница  на  Собранието на Здружението одржана на 29.03.2023 година, за претседател  на Здружението беше избрана проф. д-р Гордана Лажетиќ, а за потпретседател  беше избрана проф.  д-р Дивна Илиќ Димоски.

Воедно на седницата се избраа Извршниот одбор  и Надзорниот одбор  на  ЗКПКМ.

Во  однос на органите на МРКК - за  главен и одговорен  уредник беше избран Акад. проф.  д-р Владо Камбовски, а за секретар беше избрана проф. д-р Александра Груевска Дракулевски.

Беше дополнет и составот на Издавачкиот совет и на Меѓународниот уредувачки одбор на МРКК.

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET