Членство во Мрежата на академски здруженија посветени на проучување на европското кривично право - и заштита на финансиските интереси на ЕУ (OLAF FMB PIF NETWORK)

 

 

 

 

 

 

Workshop on the Network of Associations for European Criminal Law and for the Protection of the Financial Interests of the EU

Hotel Renaissance Brussels, Rue du Parnasse 19 16 September 2019

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET