Здружението за кривично право и криминологија на Македонија е невладина, непартиска и непрофитна организација формирана со слободно здружување на теоретичари и практичари вработени на правните факултети во државата и странство, Факултет за безбедност, Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, во Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ и други сродни научни и научно истражувачки институции, судовите, јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители, Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи, Адвокатската комора, Народен правобранител, како и на лица, кои слободно и доброволно се здружиле за да работат на унапредување на теоријата и практиката од областа на казненото право и криминологијата.

За нас

За здружението

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија е невладина, непрофитна и професионална организација, чии членови се еминентни личности од академската, правната и судската сфера.

Објавени публикации

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Здружението е невладина, непрофитна организација која своите права, должности и одговорности ги остварува согласно со Уставот, законите и Статутот

Казнено право

Унапредување на теоријата и практиката од областа на казненото право и криминологијата.

Реформи

Здружението поттикнува реформи во доменот на правосудството.

Списание

Издава свое списание и по потреба разни други видови публикации.

Соработка

Соработка со други здруженија во земјава и странство.

Станете наш член

Последни Новости

16 дек 2019

Членство во Советодавна група

Здружението за кривично право и криминологија е дел од Советодавната група во рамките на проектот „Заедничка заложба за подобри достигнувања во судството“ што го имплементираат Институтот за човекови права и Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Здружението на судии и Здружението на судска администрација.

06 дек 2019

Улогата на правните професии во отварањето на Поглавјата 23 и 24 од Европското acquis

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија одржа стручна расправа на којашто се дискутираше за улогата на правните професии во процесот на отварање на Поглавјата 23 и 24 од Европското acquis, што не' очекува како предизвик, интер-ресорска соработка во овој сегмент, како и идентификување на областите/активностите каде што ќе биде потребна заедничка експертиза.

26 ное 2019

Работилница на тема: Искуствата и практични аспекти на финансиските истраги и примената на мерката конфискација на имот и имотна корист

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија во соработка со Центарот за стратегиски истражувања во МАНУ и Амбасадата на САД, во хотелот Хилтон во Скопје, на 26.11.2019 година (вторник) организираше еднодневна работилиница посветена на Искуствата и практични аспекти на финансиските истраги и примената на мерката конфискација на имот и имотна корист.

Македонска ревија за казнено право и криминологија

Најнови публикации

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET