Здружението за кривично право и криминологија на Македонија е невладина, непартиска и непрофитна организација формирана со слободно здружување на теоретичари и практичари вработени на правните факултети во државата и странство, Факултет за безбедност, Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, во Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ и други сродни научни и научно истражувачки институции, судовите, јавните обвинителства, Академијата за судии и јавни обвинители, Министерство за правда, Министерство за внатрешни работи, Адвокатската комора, Народен правобранител, како и на лица, кои слободно и доброволно се здружиле за да работат на унапредување на теоријата и практиката од областа на казненото право и криминологијата.

За нас

За здружението

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија е невладина, непрофитна и професионална организација, чии членови се еминентни личности од академската, правната и судската сфера.

Објавени публикации

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Здружението е невладина, непрофитна организација која своите права, должности и одговорности ги остварува согласно со Уставот, законите и Статутот

Казнено право

Унапредување на теоријата и практиката од областа на казненото право и криминологијата.

Реформи

Здружението поттикнува реформи во доменот на правосудството.

Списание

Издава свое списание и по потреба разни други видови публикации.

Соработка

Соработка со други здруженија во земјава и странство.

Станете наш член

Последни Новости

12 апр 2022

IN MEMORIAM

По кратко боледување на 12.4.2022 г. почина Јован Трпеноски, човекот кој остави белег во македонското правосудство. Важеше за извонреден стручњак во областа на правото, а долги години беше претседател на Здружението за кривично право и криминологија (1983-1992).

11 апр 2022

Учество на Стручна расправа за Предлог-Законот за изменување и дополнување на Законот за правда за децата

На 11 април 2022 во просториите на Министерството за правда на РСМ беше одржана стручна расправа за Предлог-Законот за правда за децата како хибриден настан.

08 апр 2022

Одржана стручна расправа: ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КРИВИЧНИТЕ ПОСТАПКИ - ПРИЧИНИ, ПРЕДИЗВИЦИ И СОЛУЦИИ

Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, Министерството за правда на Република Северна Македонија и Амбасадата на САД во Скопје, со поддршка на Академијата за судии и јавни обвинители, организираа еднодневна стручна расправа на тема: Времетраењето на кривичните постапки – причини, предизвици и солуции.

Македонска ревија за казнено право и криминологија

Најнови публикации

Изработката на оваа веб-страница е поддржана од:

Copyright © All rights reserved | By UNET